Ассан асаагүй лаанууд
______Сарны дөлт лаанууд гоо гэрэл түгээнэ
Ассан асаагүй лаанууд
______Тодоос тод гэрэлт лаа хамгийн түрүүнд бөхнө
Ассан асаагүй лаанууд
______Асаагүй үл асах лаанууд дэндүү олон
Ассан асаагүй лаанууд
______Аниргүй мөнхийн харанхуй дүнхийнэ
Labels:
1 Response
  1. Anonymous Says:

    Асаагүй үл асах лаанууд дэндүү олон гэж үнэн үг шүү. Асаах юмсан