Шилэн байшингийн үзүүрт
Зоогдож зовсон нар
Инээхээ мартсан хорвоо
. . . .
Хөмсөгөө атируулан суух
Хотын дундах цагаан баримал
Инээхээ мартсан хорвоо
. . .
Ногоон цаасан хот
Хайрцаг доторх хүн
Инээхээ мартсан хорвоо

2010.2.22